Терапия на избор при уринарни инфекции

Във връзка с постъпили запитвания от ОПЛ и Педиатри (Л. Р., М. В. от гр. София) и (И. В., Х ...
Read More

ИИП и нефролитиаза от прекомерна употреба на витамин D и C – какво да предложим на клиента?

Във връзка с постъпили запитвания от фармацевти (Л. М., И. М. от гр. София и П. В. от гр. Плевен) ...
Read More

COVID-19 или друга вирусна инфекция на ГДП. Как да помогнем на клиента?

Във връзка с постъпили запитвания от фармацевти (И. Ж., М. К. от гр. София и Л. П. от гр. Пловдив) ...
Read More

COVID-19 или ОКГДП в детската възраст. Диференциална диагноза и иницииращо лечение

Във връзка с постъпили запитвания от общопрактикуващи лекари (К. Л., Н. Х. от гр. София) и педиатри (К. П., Р ...
Read More

Как да различим видовете ринит и какво да предложим на клиента?

Във връзка с постъпили въпроси от фармацевти (Р. В., К. М. от гр. Пловдив и Т. Б., Р. И. от ...
Read More

Диференциална диагноза на ринита и препоръки за начална терапия

Във връзка с постъпили въпроси от педиатри и общопрактикуващи лекари (К. В., Л. М. от гр. Перник и Г. Б., ...
Read More