ПОЛФАРМА БЪЛГАРИЯ

бул. Симеоновско Шосе 85 „З“
Офис център Магнолия, вх. Б, ет. 3
1700 София, България

Тел. за контакти: 02 440 0843
И-мейл: office.bg@polpharma.com

  • Служители в офиса
  • Намери наш представител

Сава Огнянов
Длъжност: Country Manager
Телефон: 02 4400843
Email: office.bg@polpharma.com

Полина Нинчева
Длъжност: Senior Product Manager Cardiology
Телефон: 02 4400843
Email: polina.nincheva@polpharma.com

Златина Якмаджиева
Длъжност: Product Manager – Neurology
Телефон: 02 4400843
Email: zlatina.yakmadzhieva@polpharma.com

Ница Ванчева
Длъжност: Office Manager
Телефон: 02 4400843
Email: nitsa.vancheva@polpharma.com

Владимир Андреев
Длъжност: Technical Assistant
Телефон: 02 4400843
Email: vladimir.andreev@polpharma.com

Геновева Колева
Длъжност: Supply Chain Manager
Телефон: 02 4400843
Email: genoveva.koleva@polpharma.com

Панталей Тошев
Длъжност: Product and Sales Manager – OTC
Телефон: 02 4400843
Email: pantaley.toshev@polpharma.com

Миглена Ганева
Длъжност: Product Manager – OTC
Телефон: 02 4400843
Email: miglena.ganeva@polpharma.com

Лора Влаева
Длъжност: Marketing Assistant
Телефон: 02 4400843
Email: lora.vlaeva@polpharma.com

Елка Бъчварова
Длъжност: Regulatory Affairs Manager
Телефон: 02 4400843
Email: elka.batchvarova@polpharma.com

Нашите партньори

Фармакологична бдителност

В случай на поява на нежелани реакции след употребата на лекарства на Полфарма или подозрения за появата на такива събития, моля, обадете се на лицето, което отговаря за безопасността на лекарствата на телефон + 359 (2) 4400843 от Понеделник до Петък в часовете от 9:00 до 18:00 часа.
И-мейл за контакт: office.bg@polpharma.com.
Попълване на формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции: отворете формуляра.