Нашата мисия

Ангажимент за върхови постижения
в предоставянето на висококачествени фармацевтични продукти.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Уважение

Най-важни са хората. Ние се отнасяме към хората с уважение, то е водещото в отношенията ни със служителите, пациенти и лекари. Ние се стремим да създадем работна среда, свободна от неетично поведение и дискриминация, характеризираща се с уважение към достойнството и разнообразието на нашите служители. Искаме нашето работно място да благоприятства развитието на служителите и реализирането на техните професионални и лични амбиции.

Честност

Абсолютното спазване на закона е в основата на доверието и репутацията на Полфарма. Нашите служители са задължени да познават действащите законови изисквания и да действат в съответствие с тях. За нас честността означава да действаме според приетите етични стандарти. Това се отразява на начина, по който комуникираме и се конкурираме на пазара, както и в честната и надеждна реклама и промоция на нашите продукти.

ОТГОВОРНОСТ

Ние се чувстваме отговорни за нашето работно място и качеството на изпълняваните задачи. Изпълняваме задълженията си с грижа и отдаденост. Грижим се за собствеността на фирмата и я защитаваме. Запазвайки нашите задължения и спазвайки търговските тайни и конфиденциалността на информацията, създадохме надеждна организация. Грижим се за безопасността и качеството на нашите продукти. Чувстваме се отговорни за осигуряването на постоянна наличност на продуктите, които произвеждаме, особено на животоспасяващите лекарства.

Солидарност

Ние подкрепяме и помагаме на болните. Нашата цел е постоянно да подобряваме терапевтичните си решения в съответствие с най-високите стандарти на фармацевтичния пазар. Солидарността към другите е същността на това как се отнасяме към нашата работа.

Сътрудничество

Ние ценим работата в екип, основана на знанията и разнообразните компетенции на всички служители. Ние изграждаме водещата позиция на нашата компания, като използваме опита, както и откритостта към оригиналните идеи. Отворената комуникация и диалог са от голямо значение за нас. Нашата цел е да формираме отношения, основани на партньорство и заедно се стремим да постигнем нашите общи цели. Пазарният ни успех е резултат от сътрудничеството на хората, екипите и всички организации, които съставляват Полфарма груп.