Насоки на Европейското кардиологично дружество

В края на месец април бяха публикувани и Насоките на Европейското кардиологично дружество за диагностика и лечение на ССЗ в условията на пандемията от COVID-19. Последваха въпроси от страна на лекари (В.Д., П.Г., Е.К., Г.И., Б.Б. и др.) към екипа на Полфарма къде е мястото на Molsidomin, Romazic, Acard и Espiro – при кои конкретни случаи на пациенти с COVID-19 могат да се използват и в какви дози. В своите седем видеа доц. Яна Симова от Аджибадем Сити клиник, гр. София описва най-важните препоръки от практическите насоки на Европейското кардиологично дружество и споменава кои медикаменти са подходящи в конкретни случаи.

Част 7 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 7 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското кардиологично дружество за диагноза ...
Прочети повече...

Част 6 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 6 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Прочети повече...

Част 5 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 5 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Прочети повече...

Част 4 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 4 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Прочети повече...

Част 3 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 3 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Прочети повече...

Част 2 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е втора част от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Прочети повече...

Въпроси, свързани с COVID-19

С обявяването на световна пандемия от коронавирус (COVID-19) възникнаха множество въпроси от страна на лекарите от цялата страна, като например:

Д-р Г.И.: „Можем ли да използваме RAAS-инхибитори при пациенти с коронавирус? Крие ли някакви рискове и ако да, какви?“

Д-р Ц.К.: „Какви са най-често срещаните сърдечносъдови странични ефекти от употребата на Chloroquine, Azythromycin, Rito- и Lopinavir?“

Поради тази причина Полфарма България помоли доц. Яна Симова от Аджибадем Сити клиник, гр. София да направи няколко видеа, с които да отговори на тези въпроси.

Медикаментозно лечение при COVID-19 – какви са страничните ефекти и трябва ли да ни тревожат? Приложение на статини при коронавирус.

Споделен опит от доц. Яна Симова, съвместно с проф. Иво Петров и изработката на техния гайдлайн за лечение на коронавирусните ...
Read More

Коронавирус и терапия с RAAS блокери. Mоже ли да ги използваме и какви са последните препоръки в световен мащаб?

доц. д-р Яна Симова, Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център - УМБАЛ, София ...
Read More