Част 7 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 7 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското кардиологично дружество за диагноза ...
Read More

Част 6 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 6 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Read More

Част 5 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 5 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Read More

Част 4 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 4 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Read More

Част 3 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е част 3 от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Read More

Част 2 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

Toва е втора част от поредицата на доц. Яна Симова, която ни запознава с основните акценти от Насоките на Европейското ...
Read More