Част 1 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

В края на месец април Европейското кардиологично дружество публикува Guidance (насоки) за диагноза и поведение при сърдечносъдови заболявания в хода ...
Read More

COVID-19 или друга вирусна инфекция на ГДП. Как да помогнем на клиента?

Във връзка с постъпили запитвания от фармацевти (И. Ж., М. К. от гр. София и Л. П. от гр. Пловдив) ...
Read More

COVID-19 или ОКГДП в детската възраст. Диференциална диагноза и иницииращо лечение

Във връзка с постъпили запитвания от общопрактикуващи лекари (К. Л., Н. Х. от гр. София) и педиатри (К. П., Р ...
Read More

COVID-19 и придружаващи заболявания – дискусия с проф. Марчин Грабовски и доц. Павел Балсам от Варшавския университет в Полша

Полски кардиолози от клиниката по Кардиология към Варшавския медицински университет обясняват връзката на COVID-19 с различни съпътстващи заболявания като хипертония, ...
Read More