Терапия на избор при уринарни инфекции

Във връзка с постъпили запитвания от ОПЛ и Педиатри (Л. Р., М. В. от гр. София) и (И. В., Х ...
Read More

ИИП и нефролитиаза от прекомерна употреба на витамин D и C – какво да предложим на клиента?

Във връзка с постъпили запитвания от фармацевти (Л. М., И. М. от гр. София и П. В. от гр. Плевен) ...
Read More