Полфарма България

Заклади Фармацевтичне Полфарма – клон България е официално представителство на най-големия полски производител „Заклади Фармацевтичне Полфарма“, специализиран в разработката, производство и продажба на лекарствени продукти с най-високо качество.

Българското представителство маркетира и предлага на вниманието на българските пациенти медикaменти от две основни направления:

Направлението Фармацевтични продукти се фокусира върху лекарствата, отпускани по лекарско предписание в терапевтичните области кардиология, неврология, болнични продукти.

Направлението Безрецептурни продукти предоставя на потребителите едни от най-познатите продукти без лекарско предписание, хранителни добавки и медицински изделия.

От учредяването на представителството в България през 2013г., Полфарма България вече повече от 6 години се грижи за здравето на българските пациенти, съблюдавайки принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. Ние оперираме на национално ниво и се позиционираме като активен член на обществото във всички общности, в които присъстваме.

В нашият екип работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, обединили усилията си за изграждане на модерен бизнес, обвързан с идеята за подобряване на здравето и качеството на живот. Прилагането на високи етични стандарти  и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите и са водещи корпоративни принципи и елементи от обществената отговорност на Полфарма България.