COVID-19, Кардиология, Насоки на ESC

Част 1 – Насоки на Европейското кардиологично дружество за диагноза и поведение при ССЗ в хода на пандемията с COVID-19

В края на месец април Европейското кардиологично дружество публикува Guidance (насоки) за диагноза и поведение при сърдечносъдови заболявания в хода на пандемията с COVID-19. Поради много коментари и последваща дискусия от страна на лекарите, екипът на Полфарма България помоли доц. Яна Симова, която е Началник на кардиологичното отделение към Аджибадем Сити клиник, да запознае българските лекари с най-важното от това ръководство, което да бъде полезно за тяхната практика. Видеата са разпределени в 7 части, в зависимост от тематиката.

доц. д-р Яна Симова, Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център – УМБАЛ, София

Предишен статияСледваща статия