Baclofen Pharmadvice 10 mg х 50 таблетки

Продуктът не може да бъде закупен онлайн

Категория:

Описание

Баклофен е показан за облекчаване спастичността на волевите мускули в резултат на някои нарушения, като множествена склероза, други увреждания на гръбначния мозък, като тумори, сирингомиелия, заболявания на моторните неврони, трансверзален миелит, травматично парциално увреждане на гръбначния мозък.

Баклофен е показан също при възрастни и деца за облекчаване еластичността на волевите мускули, възникваща например при мозъчносъдов инцидент, церебрална парализа, менингит, травматично увреждане на главата.

Преди започване на лечението с Баклофен е необходим внимателен подбор на пациентите, тъй като се смята, че ползата от лечениего е най-голяма при пациентите, при които еластичното състояние представлява пречка за осъществяването на физическата активност и/или физиотерапията. Лечението не трябва да бъде започвано преди стабилизиране на еластичното състояние.

Допълнителна информация

Активна съставка

Baclofen

Baclofen Pharmadvice 10 mg х 50 таблетки

Download