Терапия на избор при уринарни инфекции

Във връзка с постъпили запитвания от ОПЛ и Педиатри (Л. Р., М. В. от гр. София) и (И. В., Х. П. от гр. Бургас) за профилактика и терапия при пациенти със симптоми на ИПП и нефролитиаза, доц. д-р Мария Гайдарова записа видео, в което дава насоки. Представят се практични аспекти при избора на терапия.

ИИП и нефролитиаза от прекомерна употреба на витамин D и C – какво да предложим на клиента?

Във връзка с постъпили запитвания от фармацевти (Л. М., И. М. от гр. София и П. В. от гр. Плевен) за препоръки към клиентите при избор на продукти за профилактика и терапия при ИПП и нефролитиаза , доц. д-р Мария Гайдарова записа видео, в което дава информация и насоки.